علی امام مدیرعامل شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) در پاسخ به سوالی مبنی بر علت نبود سرویس بهداشتی در مترو اظهار کرد: طراحی ایستگاه‌های مترو ابتدا بر اساس طراحی‌های بود که مشاور فرانسوی ذیربط ارائه کرده بود.

اخبار اجتماعی- مدیرعامل شرکت راه آهن شهری تهران و حومه ( مترو ) افزود: یک تغییراتی با توجه به شرایطی که وجود داشت، بعد از انقلاب به خصوص از سال ۶۵ که فعالیت جدی مترو دوباره آغاز شد، مورد استفاده قرار گرفت.

وی بیان کرد: این موضوع در طراحی‌ خط ۱ و ۷ به این شکل پیش بینی شده که سرویس بهداشتی بیرون ایستگاه، ولی ترجیحا در فاصله نزدیک مانند: پارک و .. باشد تا مورد استفاده مردم قرار گیرد.

امام افزود: یکی از مواردی که برای خطوط جدید حتما مدنظر قرار می‌دهیم تا حدالامکان تامین شود، موضوع وجود سرویس بهداشتی در ایستگاه‌ها خواهد بود، البته باید بررسی‌های لازم را انجام دهیم.