به گزارش افکارنیوز به نقل از مهر، دکتر حسینعلی شهریاری اظهار کرد: در نگاهی اجمالی به بودجه ۹۱ چنین برمی آید که ۵۲ درصد بودجه مربوط به هزینه های جاری و ۴۲ درصد مربوط به درآمدهای اختصاصی است.

وی ادامه داد: از ۱۵ هزار میلیاردی که سال ۹۱ برای بخش بهداشت و درمان در نظر گرفته شده است حدود ۴ درصد آن به بخش عمران اختصاص دارد.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه به تازگی کار بررسی بودجه ۹۱ را آغاز کردیم و با رسیدن به جمع بندی کلی نتایج آن را اعلام می کنیم، گفت: اگر چه بودجه بخش بهداشت و درمان رشد داشته است اما متناسب با نرخ تورم نیست و وزارت بهداشت با ۳۵۰۰ میلیارد تومان کسری بودجه وارد سال جدید می شود.

شهریاری افزود: همچنین دولت کمتر از ۱۰درصد از سهم ۳ هزار میلیارد تومانی بودجه سلامت از مازاد درآمد نفتی را اختصاص داده است.