محسن كرمي در گفتوگو با ايسنا، با اشاره به ويژگيهاي منحصر به فرد شناسنامههاي مكانيزه كه هرگونه جعل و خدشهدار شدن را غير ممكن كرده است، خاطرنشان كرد: اين شناسنامهها به صورت تماممكانيزه و رايانهاي صادر ميشود و علاوه بر درج مشخصات سجلي به صورت ماشيني، جزيياتي نظير لمينيت و الصاق هولوگرام در صفحه اول شناسنامه و نيز، نخ امنيتي سهرنگ موجب ارتقاي ضريب امنيتي اين اسناد هويتي شده است.

کرمی خاطرنشان کرد: علاوه بر سالانه یک‌میلیون و ۴۰۰ هزار نوزاد متولد شده، برای افراد با رسیدن به سن ۱۵ سالگی و در هنگام مراجعه برای عکس‌دار کردن شناسنامه خود نیز، شناسنامه مکانیزه صادر می‌شود.

معاون سازمان ثبت‌احوال کشور با بیان اینکه برابر قانون، افراد می‌توانند هر ۱۵ سال یک‌بار برای تغییر عکس شناسنامه خود اقدام کنند، افزود: به این ترتیب، برای افراد ۳۰‌ساله‌ای که برای تغییر عکس شناسنامه خود اقدام کنند نیز، شناسنامه جدید مکانیزه صادر خواهد شد.

کرمی یادآور شد: کسانی که شناسنامه آنها دچار تغییرات مشخصات سجلی شده و یا دچار آب‌خوردگی، پارگی و مخدوش شدن اطلاعات درج شده در شناسنامه شده و یا شناسنامه آنها مفقود شده است، با مراجعه به ادارات ثبت‌احوال، شناسنامه جدید دریافت خواهند کرد.

وی از برنامه‌ریزی برای تعویض کلیه شناسنامه‌های قدیمی موجود در دست مردم، با شناسنامه‌های مکانیزه تا پایان برنامه پنجم توسعه خبر داد.