به گزارش فارس ، مردی با مراجعه به دادگاه خانواده شهید محلاتی دادخواست جدایی خود را به قاضی یکی از شعب ارائه کرد.

* گفته بودم که اگر دست از شغلش نکشد، طلاقش می‌دهم

مرد در حضور قاضی این پرونده با بیان اینکه به همسرم گفته بودم که اگر دست از شغلش نکشد، طلاقش می‌دهم، گفت: حدود یک سال از زندگی مشترکمان می‌گذرد و از ابتدای ازدواج همسرم با من لجبازی کرد تا اینکه رفتارهایش باعثشد درخواست طلاق را ارائه دهم.

وی با اشاره به اینکه فرزندی نداریم، ادامه داد: همسرم باید قبل از این به فکر زندگی‌مان می‌بود و لجبازی نمی‌کرد که کار به اینجا بکشد چون دیگر از درخواستم منصرف نخواهم شد.

* شغلم را دوست دارم

زن در دادگاه خانواده حضور داشت و با اشاره به اینکه شغلم را دوست دارم، عنوان کرد: شوهرم بهانه‌گیر شده است و از ابتدا به دنبال بهانه بود و دلش می‌خواست مرا طلاق دهد.

وی بعد از چند ثانیه سکوت بار دیگر افزود: شوهرم چند بار گفته بود که اگر دست از شغلم نکشم، مرا طلاق می‌دهد ولی این حرفش را باور نمی‌کردم حتی اکنون که در دادگاه هستم، باز هم باور نمی‌کنم.

* به او فرصت می‌دهم تا تغییر کند

مرد در حضور قاضی بیان کرد: نمی‌خواهم همسرم سر کار برود و در حال حاضر نیز به او فرصت می‌دهم که تغییر کرده و دست از شغلش بکشد.

قاضی این شعبه بعد از شنیدن اظهارات طرفین(زن و مرد)، هر دو را به مصالحه دعوت کرد و حکمی مبنی بر طلاق صادر نکرد و جلسه را پایان داد.