به گزارش افکارنیوز،

در این حادثه همچنین ۸ نفر مصدوم و از زیر آوار خارج شدند، که ۲ نفر از مصدومین به بیمارستان مفتح و ۶ مصدوم دیگر به بیمارستان ۱۵ خرداد ورامین منتقل شدند. در پی وقوع این حادثه یک ساختمان ۳ طبقه به طور کلی ویران شد.