به گزارش افکارنیوز،

مهلت انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد تا روز شنبه ۱۲ مرداد تمدید شد.

اخبار اجتماعی- هریک از داوطلبان متقاضی  می‌توانند حداکثر ۱۰۰ کد رشته محل را در فرم انتخاب رشته خود وارد کنند.

داوطلبانی که علاوه بر کد رشته امتحانی اول، در کد رشته امتحانی دوم هم  شرکت کرده‌اند، می ­توانند رشته-محل های متناسب با کد رشته امتحانی دوم خود را براساس اولویت موردنظر در ۱۰۰ کدرشته- محل انتخابی خود وارد کنند.