به گزارش افکارنیوز،

نمایی از شهر سنندج در سال ۱۳۳۹ را مشاهده می کنید.