به گزارش باشگاه خبرنگاران، شرکت هلندی " OAT " یک سازنده کفش است. از لحاظ ظاهری کفش های این شرکت با سایر کفش ها تفاوت خاصی ندارد اما در حقیقت باید گفت که این کفش ها قابلیت کاشته شدن و سبز شدن را نیز دارند. این شرکت هلندی سعی کرده است تا با استفاده از مواد طبیعی کفشی را طراحی کند که در اصطلاح " دوستدار طبیعت " بوده و در عین حال قابلیت کاشته و سبز شدن را نیز داشته باشد.طراحان کفش در مورد انگیزه خود از طراحی این چنین کفشی این گونه توضیح داده اند: ما با طراحی این کفش قصد داریم تا انسان را با طبیعت آشتی دهیم. با توجه به این که این طرح بسیار متفاوت بوده است طراحان این کفش چیزی نزدیک به دو سال زمان برای رسیدن به مواد مورد نظر برای ساخت این کفش صرف کردند.در نهایت با استفاده از موادی همچون: چوپنبه، شاهدانه، کتان و پلاستیک تجدید پذیر موفق به ساخت این کفش شدند. در حال حاضر تنها ۹۰۰ جفت از این کفش ها برای فروش به بازار عرضه شده است