به گزارش افکارنیوز،

 اقدامات سازمان نوسازی شهر تهران در حوزه توسعه محله ای پس از گذشت 40 روز از برگزاری آخرین جلسه با کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران در جلسه ای با حضور زهرا نژادبهرام، عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران مورد بررسی قرار گرفت.

اخبار اجتماعی- زهرا نژاد بهرام عضو هیات رئیسه شورای اسلامی شهر تهران ضمن تأکید بر ضرورت برنامه ریزی و تمرکز بر اجرای طرح های خرد و اثرگذار، با اشاره به طرح پلازای هفت تیر و اجرای نسبتاً سریع و پر استقبال این طرح، خاطرنشان کرد: بهتر است در ارتباط با احداث پارکینگ های محله، از پارکینگ های مکانیزه و در اجرای فضاهای باز شهری از سازه های سبک استفاده شود تا هم سرعت اجرای کار بالا رود و هم از هزینه های اجرا کاسته شده و نوآوری ایجاد شود.

نژاد بهرام عنوان کرد: اولویت ما در اقدامات نوسازی، ارتقاء ارزش سکونت، حفظ جمعیت موجود و تقویت ظرفیت ها برای حضور جمعیت جدید در محله است، لذا داشتن برنامه برای نگهداری، نحوه استفاده و بهره برداری از فضاها و پروژه های بهسازی و نوسازی در محله ها امری ضروری است.

عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران بر اهمیت توجه به معلولین و سالمندان در تهیه طرح ها و اجرای پروژه های بهسازی محیطی تأکید کرد.

وی با اشاره به فشردگی بافت فرسوده در مناطقی نظیر منطقه 12، متذکر شد: برای اجتناب از بارگذاری بیش از حد در این مناطق، بارگذاری طرح ها می بایست درون بافت فرسوده صورت گیرد و نه در فضاهای آزاد.

عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران با بیان این که امروزه در دنیا بیشترین ظرفیت های شهرسازی بر کاهش میزان مداخله و توجه به هویت شهر تأکید دارد، تصریح کرد: سادگی و روانی طرح، مهمترین بخش در تهیه طرح است و میزان مداخله می بایست به حداقل ممکن برسد، چرا که مداخله نرم از طرف نیروهای موجود در محله پذیرفته شده تر و قابل قبول تر است.