به گزارش افکارنیوز،

تصویری از آخرین ببر مازندران که در سال ۱۳۳۷ شکار شد و گونه این گربه سان زیبا به طور کامل منقرض شد.