به گزارش افکارنیوز،

سارقی که با سوراخ کردن سقف مغازه‌ی موبایل فروشی در شاهرود اقدام به سرقت همه‌ی اجناس این مغازه کرده!