به گزارش افکارنیوز،

جتبی یزدانی معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران طی حکمی امیر حسن جعفری ورامینی را به عنوان سرپرست اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران منصوب کرد.