به گزارش افکارنیوز،

یکی از بخش‌های مهم در هر اداره و سازمان بخش حقوقی آن سازمان محسوب می‌شود که وظیفه پیگیری مطالبات آن سازمان و همچنین طرفیت واقع شدن در محاکم قضایی را به عهده دارد.

اخبار اجتماعی - عموما هر زمانی که از عملکرد یک سازمان و نهاد به دستگاه قضایی شکایتی برده می‌شود و به قول معروف پرونده‌ای تشکیل می‌شود وظیفه ادارات حقوقی و وکلا و کارشناسان حقوقی آن سازمان آغاز می‌شود.

در همه پرونده‌های مفتوحه علیه یک سازمان و نهاد پس از برگزاری جلسات متعدد رسیدگی و همچنین تلاش بخش حقوقی احکام به نفع یا ضرر آن سازمان صادر می‌شود.

پس از آن که حکم بدوی از سوی دادگاه رسیدگی کننده صادر شد نوبت واخواهی و اعتراض به آن رسیده و در گام بعد نوبت رسیدگی به اعتراض طرفین پرونده در دادگاه تجدید نظر می‌رسد.

اخیراً دادگاه تجدید نظر استان تهران در سه پرونده حقوقی رأی بدوی دادگاه صادر کننده حکم را به نفع شهرداری تهران رد کرده و حکم قطعی به ارزش 100 میلیارد تومان به نفع شهرداری در این خصوص صادر کرده است.

سید امیرحسین شمس مدیرکل حقوقی شهرداری تهران درخصوص این 3 رأی صادر شده گفت: با تلاش‌ها و پیگیری‌های جدی مدیران و کارشناسان حقوقی شهرداری تهران دادنامه صادره مبنی بر محکومیت شهرداری منطقه 15 تهران به پرداخت مبلغ 55 میلیارد تومان خسارت مورد ادعا، در مرحله تجدید نظرخواهی نقض و دعوی مطروحه رد شد.

وی همچنین افزود: در پرونده دیگری که محکومیت بدوی شهرداری منطقه 19 تهران به پرداخت مبلغ 31 میلیارد تومان بهای ملک را به دنبال داشت که با تلاش های به عمل آمده، رأی محکومیت شهرداری  نقض و حکم بطلان دعوی خواهان صادر شد.

مدیرکل حقوقی شهرداری تهران ضمن اشاره به محکومیت اولیه شهرداری منطقه 6 تهران به پرداخت مبلغ 8 میلیارد تومان بهای ملک در پرونده ای، بیان کرد: با تلاش همکاران حقوقی در مرحله تجدید نظر و ارائه دلایل و مستندات محکم و مستدل، رأی بدوی نقض و حکم قطعی به بطلان دعوی خواهان‌ها صادر شد.

وی همچنین تصریح کرد: بر اساس بررسی‌های صورت گرفته در تمامی این پرونده‌ها، حقانیت طرف‌های دعوی مورد اشکال و ایراد قانونی بود که باوجود دفاع در مرحله بدوی منجر به محکومیت شهرداری شد اما در نهایت  با پیگیری‌های جدی مجموعه حقوقی شهرداری تهران از تضییع حقوق شهرداری به ارزش بالغ بر 100 میلیارد تومان جلوگیری به عمل آمد.

سیدامیرحسین شمس در خاتمه ضمن قدردانی از زحمات همکاران حقوقی خود در مجموعه شهرداری تهران ، گفت: در راستای مسئولیت خطیری که در صیانت از حقوق عمومی و احقاق حقوق عامه بر عهده داریم، تلاش ها نیز به نحو مستمر ادامه خواهد داشت و امیدواریم در سایر پرونده‌هایی که حق و حقوق شهرداری تهران در معرض تهدید یا تعرض قرار می‌گیرد، شاهد موفقیت مجموعه حقوقی شهرداری تهران باشیم.