به گزارش افکارنیوز،

 رنگ غار آبی به دلیل وجود انواع مواد معدنی و یا برخی از ارگانیسم‌های پوشاننده‌ی دیوارهای غار می‌باشد.