به گزارش افکارنیوز،

با حکم شهردارتهران «حامد مظاهریان» معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورا و سرپرست معاونت توسعه منابع انسانی شد.

اخبار اجتماعی_ پیروز حناچی در حکمی «حامد مظاهریان» را به سمت معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورا و سرپرست معاونت توسعه منابع انسانی منصوب کرد.