به گزارش افکارنیوز،

 محسنی دانش‌آموخته مقطع دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی از دانشگاه امام صادق (ع) و استادیار دانشگاه علوم قضایی است.

اخبار اجتماعی - پیش از این محمدجواد شریعت‌باقری ریاست دانشگاه علوم قضایی را بر عهده داشت.