به گزارش افکارنیوز،

رسول قهرمانی نماینده دادستان از اجرای حکم سید محمد هادی رضوی خبر داد و اظهار داشت: حکم هادی رضوی شب قبل اجرا شد. 

اخبار اجتماعی -نماینده داستان تصریح کرد: هادی رضوی بازداشت و به زندان منتقل شد.