به گزارش افکارنیوز،

 غلامحسین اسماعیلی در مراسم افتتاح مجتمع ویژه فرهنگ و رسانه گفت: به رسیدگی تخصصی قضایی معتقدم اما به جهت اینکه با جامعه رسانه اخیراً پیوندی خورده‌ام بیشتر نسبت به این موضوع و اهمیت آن اذعان دارم و امیدوارم اختلافی رخ ندهد اما اگر برای من هم اختلافی رخ داد جز اصحاب رسانه مرا ببینید و استقبال می‌کنم اگر موضوعی پیش آمد در این مجتمع بیاید البته امیدوارم اختلافی پیش نیاید اما کارکردها و شرایط رقم می زند؛ در هر صورت امیدواریم نان ما آجر شود تا مردم نیاز به جامعه قضایی نداشته باشند و ما بیکار شویم و امیدواریم مراجعه به جامعه پزشکی و قضایی به حداقل برسد.

اخبار اجتماعی - وی ادامه داد:در دوره تحول توسعه ارتباطات جامعه قضایی با جامعه هنری و نخبگانی کشور و با کل جامعه شهروندانی را دنبال می‌کنیم و بنا داریم ارتباطات گسترده شود و بهره‌گیری در جهت افزایش سرمایه‌های اجتماعی داشته باشیم چراکه منجر به افزایش سرمایه‌های اجتماعی نظام می‌شود.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: جامعه نخبگان و فرهنگ و رسانه کانال ارتباطی ما با عموم مردم است و به این ارتباط نیاز داریم و جامعه رسانه‌ای به لحاظ این کانال ارتباطی می‌تواند به ما کمک کند.

وی بیان کرد: در این مسیر برای افزایش ارتباطاتمان یکی از زمینه ها حفظ ارزشهای اسلامی و کرامت انسانی است که دستورالعمل آن ابلاغ شده و بسیار به ما کمک می کند در جهت نیل به این اهداف.
در دوره تحول بنا داریم نقدپذیری را تحمل و سعه صدر داشته و در مقابل بی مهری و ناسزاها واکنش سریع ندهیم الا جایی که ارزشهای اسلامی و حاکمیت و کیان نظام به مخاطره بیفتد.بنا بر گذشت و مسامحه داریم و ارادت مان بر انجام کار تخصصی است و در جمع رسانه گفته‌ام به جای شعب اختصاصی، مجتمع تخصصی در بحث مفاسد اقتصادی ایجاد کرده‌ایم.

وی ادامه داد: به جهت تخصصی شدن امور اقتضا دارد فرآیند قضایی هم تخصصی اداره شود و از کارشناسان تخصصی بهره بگیریم و در شورای حل اختلاف هم این رویکرد و رویکرد صلح و سازش باید دنبال شود و آمارهای گفته شده منتهی به سازش، معتقدیم با حضور عناصر متخصص، شوراها باید به سمت صلح حداکثری بروند.

اسماعیلی خطاب به اصحاب فرهنگ و رسانه گفت: ما بخش کار خود را انجام می‌دهیم و از شما انتظار تحول داریم نمی‌شود یک جانبه رفت عملکرد اخلاق و نوشتار شما هم باید در تحول کمترین لغزش را ببینیم و انتظار داریم شان و منزلت ویژه خود را مراعات کنند.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: شغل مطبوعاتی، رسانه و هنری اقتضاهایی دارد و بخشی از آن به دلیل اثرگذاری بر جامعه هنر و رسانه است و مخاطبان خاص دارند باید اقتضائات را بشناسند و انتظارات ما از جامعه رسانه بیش از جامعه پزشکی است چراکه با کل شهروندان در ارتباطند و از هر حیث،باید الگو باشند. بیشترین تقید به مسائل شرعی را از جامعه هنری می خواهیم.برای اینکه کارآمدی نظام را به اثبات برسانیم چاره ای جز همراهی همه در این عرصه نخواهیم داشت.