به گزارش افکارنیوز،

نوجوانی احمد شاه قاجار که با دست بر سر پلنگ شکار شده گذاشته است.