ایسنا: معاون پیشگیری بهزیستی استان خراسان رضوی هشدار داد: سن اعتیاد به شیشه تقریبا به زیر ۲۰ سال رسیده است.

حسن حاجی‌پور امروز پنج‌شنبه ۱۸ اسفند در کارگاه آموزش درمان اعتیاد برای خانواده‎های شیشه‌ای که با مشارکت اداره کل بهزیستی، دانشگاه علوم پزشکی و شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خراسان رضوی در مرکز علمی کاربردی بهزیستی خراسان رضوی برگزار شد، تصریح کرد: خانواده‌ها یکی از عوامل اعتیاد فرزندان‌ یا مردان خود هستند، چون در برخی افراد که زمینه اعتیاد دارند یا مثلا اختلال روانی در سابقه خانوادگی یا فامیلی آن‎‌ها وجود دارد، با اندک چیزی، اعتیاد برقرار می‌شود و بقیه ماجرا را هم همه می‌دانند.

وی ادامه داد: مادران باید کاری کنند تا کودکان تا حدودی استقلال شخصیتی و روحیه‌ای داشته باشند.

وی همچنین از پدران خواست که نقششان در خانه کمرنگ نباشد و حالت طردکننده به خود نگیرند.

دکتر مریم رضایی برون، کارشناس مسوول دفتر اعتیاد بهزیستی استان خراسان رضوی نیز در این جلسه گفت: این آموزشها در چندین جلسه ادامه خواهد یافت تا خانوادهها همه مسایل را در مورد بیمارانشان بدانند، چون بیشترین آسیبی که این بیماران به جامعه میزنند، به خانوادهها برمیگردد.