حسن موسوی چلک در گفت وگو با خبرآنلاین گفت: قرار بود در سال ۸۳ کمیتهای در وزارت بهداشت برای بررسی وضعیت TSها تشکیل شود که تا امروز حتی یک جلسه هم تشکیل نداده است. در حوزه بیمهای درمان افراد مبتلا به اختلال هویت جنسی به عنوان جراحی زیبایی تلقی میشود و بسیاری از درمانهای این افراد گران است.
او گفت: این در حالیست که اکثر این افراد نیازهای مادی دارند و خانواده آنان را طرد کرده و حاضر به پذیرفتن آنان نیست و همچنین گرفتن مجوز برای انجام عمل جراحی بسیار سخت است.
موسوی چلک با اشاره به اینکه نگاه‌ها تا پیش از سال ۸۳ به این افراد، نگاه سیاسی و امنیتی بود و نه نگاهی مبتنی بر شهروند بودن این افراد گفت: در سال ۸۳ سازمان بهزیستی اقدام به حمایت از افراد TS کرد و موفق به دریافت منابع حمایتی برای کمک به جراحی این افراد شد. حداکثر مبلغ اعتبار جذب شده در سال‌های ۸۴ و ۸۵ بیست میلیون تومان در کل کشور بود که با احتساب هزینه پنج میلیون تومانی برای هر عمل خود نشان دهنده کم بودن این اعتبارات است.

به گفته او برای نخستین بار در سال ۸۶ عنوان حمایت از افراد مبتلا به اختلال هویت جنسی در موافقتنامههای بودجهای کشور ذکر شد، انجام یک مورد جدید در موافقتنامههای بودجه کار بسیار مشکلی است اما با تلاشای انجام شده در سازمان بهزیستی و وزارت رفاه سابق اعتبار ۶۰۰ میلیون تومانی برای کمک به جراحی این افراد جذب شود.