به گزارش افکارنیوز،

سرهنگ نادر رحمانی رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور اظهار کرد: توجه نکردن به جلو با نقش ۳۴.۳ درصدی مهم‌ترین علت تصادفات برون شهری تیرماه بوده است.

اخبار اجتماعی -او گفت: پس از این عامل رعایت نکردن حق تقدم با ۱۳.۲ درصد، انحراف به چپ با ۱۲.۹ درصد و ناتوانی توانایی در کنترل وسیله نقلیه با ۱۲.۵ درصد دیگر علل رخداد تصادفات برون شهری تیرماه بوده است.

او با اشاره به این که تخطی از سرعت مطمئنه با سهم ۱۰.۸ درصدی دیگر علت تصادفات برون شهری تیرماه را به خود اختصاص داده است، افزود: پس از عوامل یادشده به ترتیب تغییر مسیر ناگهانی با ۳.۱ درصد، عدم رعایت فاصله طولی با ۱.۷ درصد، خستگی و خواب آلودگی با ۱.۵ درصد، حرکت در خلاف جهت با ۱.۳ درصد و نقص فنی با ۱.۲ درصد در رتبه‌های بعدی مهمترین علت تصادفات جاده‌ای تیر ماه قرار گرفتند.