فارس:در جریان برگزاری انتخابات ۱۲ اسفند، اعضای صندوق سیار شماره ۶۲ و شماره ۷ روستای دیوالان از بخش وزینه سردشت که در منطقه ای کوهستانی و صعب العبور قرار داشت، بعد از پایان رأیگیری انتخابات از روستای "بوبانه" به سوی روستای "توه" در میان بارش شدید برف و کولاک حرکت کرده و پس از ۲ ساعت پیاده روی در هوایی تاریک و کولاک گرفتار میشوند.

اعضای صندوق پس از جمع شدن، متوجه عدم حضور گروهبان یکم سعید پور یوسف از مأموران نیروی انتظامی صندوق می‌شوند که در میان برف سنگین و کولاک و سرمای شدید گرفتار شده و جا مانده بود.

رسولی از فرهنگیان دلسوز و فداکار سردشتی پس از آنکه متوجه ناپدید شدن گروهبان می‌شود، به تنهایی بر می‌گردد و در هوای تاریک پس از جستجوی چند ساعته، مأمور نیروی انتظامی را در میان توده‌ای از برف که بر روی او انباشته شده بود پیدا می‌کند.

به گزارش فارس، این فرهنگی فداکار، مصدوم سرما زده را که قادر به راه رفتن نبود، با استفاده از تجهیزاتی که همراه داشت، نجات می‌دهد.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، ابوبکر رسولی از فرهنگیان شهرستان سردشت با ۲۲ سال سابقه به عنوان معاون و آموزگار کلاس چهار پایه از روستای "زیوه نعلین" کل دوران خدمت خود را در مدارس روستایی شهرستان سردشت بوده است و یکی از اعضای فعال تیم کوه نوردی هژار شهرستان است.