به گزارش مشرقٰ دكتر محمد مهدينژاد نوري در گفتوگو با ایسنا اظهار كرد: در دو ماه نخست سال ۲۰۱۲ رتبه توليد علم ايران در پايگاه ISI يك رتبه ارتقاء از جايگاه ۲۰ به ۱۹ تغيير پيدا كرده است.

وی افزود: تعداد مقالات منتشر شده محققان ایرانی در پایگاه ISI در ماه‌های ژانویه و فوریه سال جاری میلادی ۱۸۰۰ مقاله بوده و این در حالی است که ترکیه در همین دو ماه با فاصله اندک نسبت به ایران ۱۸۹۷ مقاله تولید کرده است.

معاون پژوهشي وزير علوم تحقيقات و فناوري در پايان با اشاره به اين كه اين آمار بر اساس اطلاعات موجود در پايگاه ISI است، اظهار اميدواري كرد كه با تلاش روز افزون محققان و پژوهشگران بتوان به رتبه اول توليد علم منطقه دست يافت.