ایسنا: خسرو دانشجو، سرپرست واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد شد.

مراسم معارفه خسرو دانشجو به عنوان سرپرست واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی و مشاور رئیس این دانشگاه، روز گذشته با حضور معاون هماهنگی دانشگاه آزاد اسلامی و معاونان واحد علوم و تحقیقات این دانشگاه برگزار شد.

در این مراسم معاون هماهنگی دانشگاه آزاد اسلامی با تقدیر و تشکر از رئیس سابق واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، برای سرپرست جدید این واحد آرزوی موفقیت کرد.

خسرو دانشجو سرپرست واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی نیز در این مراسم بر حفظ همدلی و صمیمیت میان معاونان و مدیران این واحد تأکید کرد.