در اطلاعیه این سازمان که در باشگاه خبرنگاران منتشر شده آمده است: به اطلاع تمامی مشمولان دیپلم و زیر دیپلم (غایب و غیرغایب) و متولدین سالهای ۱۳۵۵ تا پایان سال ۱۳۷۱ که برگه آماده به خدمت از سازمان وظیفه عمومی ناجا به تاریخهای هیجدهم و نوزدهم اسفند دریافت داشتهاند میرساند که برای اعزام به خدمت باید به شرح ذیل اقدام کنند.

مشمولان ساکن تهران بزرگ

•تمامی مشمولان دیپلم غایب و غیر غایب که زمان اعزام آنها در برگه آماده به خدمت صادره از سازمان وظیفه عمومی اسفند امسال قید شده است باید در ساعت ۶صبح روز شنبه بیستم اسفند و مشمولان عادی(زیر دیپلم) غایب و غیر غایب در ساعت ۶ صبح روز یکشنبه بیست و یکم اسفند به محل و مراکزی که توسط سازمان وظیفه عمومی ناجا در قالب برگ معرفی نامه مشمولان به مراکز آموزش نیروهای مسلح ابلاغ شده است حضور یابند تا به خدمت دوره ضرورت اعزام شوند.
مشمولان ساکن شهرستان‌ها

•مشمولان دیپلم غایب و غیر غایب که زمان اعزام آنها در برگ‌های آماده به خدمت صادره از سازمان وظیفه عمومی اسفند امسال درج شده است در ساعت ۷ صبح روز شنبه بیستم اسفند مشمولان عادی(زیر دیپلم) غایب و غیر غایب در ساعت ۷ صبح روز یکشنبه بیست و یکم اسفند ماه به معاونت وظیفه عمومی استان محل سکونت مراجعه تا به خدمت دوره ضرورت اعزام شوند.
"آن دسته از مشمولانی که به هر دلیل تاکنون موفق به دریافت برگ معرفی نامه مشمولان به مراکز آموزش نیروهای مسلح نشدهاند میتوانند به نزدیکترین دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰) مراجعه و نسبت به دریافت برگ مذکور اقدام و براساس اطلاعات مندرج در آن رفتار کنند.