به گزارش سرویس فرهنگی برنا به نقل از واحد ترجمه لبیک، بنا به گزارش یک مطالعه در مورد گرایش زنان به اسلام با عنوان "زنان و گرایش به اسلام: تجربه زنان آمریکا"، اینگونه به نظر می رسد که گرایش زنان به اسلام آنچنان سریع باشد که نرخ آن ۴ برابر بیشتر از مردان است؛ مهمتر آنكه، بسیاری از این زنان در حال گرایش به مذهبی هستند که بسیاری (به خصوص در غرب) از آن به عنوان مذهبی پدرسالار و ظالمانه نسبت به زنان یاد می كنند. در صورتی که اگر اینگونه است، پس چرا این زنان هنوز تمایل به گرایش به آن را دارند؟
گرایش مذهبی به اسلام تا حد زیادی پس از ۱۱ سپتامبر افزایش یافت که دلیل آن در بسیاری از افراد(هم مردان و هم زنان به طور یکسان) علاقه مندی آنها به بررسی مذهب اسلام از طریق خواندن قرآن و فلسفه و ادبیات اسلامی است.
گرچه توضیحات بسیاری به عنوان دلیل گرایش بیشتر زنان نسبت به مردان وجود دارد که جالب ترین تحقیقات انجام شده توسط نائول الکوبایتی(Elkoubaiti Naoual) انجام شده است.
نائول کوبایتی به دنبال پیدا کردن دلیل گرایش زنان آمریکایی به اسلام، به خصوص پس از ۱۱ سپتامبر است. در مجموع ۱۶ روایت از گرایش زنان(فیلمهایی از زنان آمریکایی که دلیل گرایش خود به اسلام را توضیح می دهند) به امید یافتن پاسخ این پرسش مورد مطالعه قرار گرفته اند.
بر خلاف باور عموم، بسیاری از این دلایل برای ازدواج نیست.
دلیل این گرایشات اغلب مسائلی بودند که نائول از آن به عنوان " دلایل شخصی … اینکه این زنان به مذهبی که در آن رشد کرده بودند راضی نبودند " یاد می کند. این بی علاقگی نسبت به دین خود موجب گرایش آنها به اسلام شده است.
نائول استدلال می کند که دلیل گرایش بسیاری از زنان به اسلام حسی است که این مذهب به آنها می دهد.(به عنوان مثال، در اسلام اعتقاد به یک خدا وجود دارد) در حالی که مسیحیت باعثسردرگمی در آن ها شده است(مانند اعتقاد به تثلیث- پدر، پسر و روح مقدس).
دلیل دیگری كه نائول برای توضیح گرایش زنان به كار می برد دلیل "سیاسی" است، پس از ۱۱ سپتامبر علاقه زنان نسبت به مطالعه اسلام بیشتر شد. به دلیل این افزایش علاقه، زنان شروع به خواندن در مورد اسلام و قرآن كره اند. آنچه آنها در این دین می یابند، كاملاً مخالف آنچه در رسانه ها به عنوان مظلوم، تحت کنترل و مطیع عنوان می شود، است. بسیاری از زنان احساس کردند که این دین بسیاری از حقوق و آزادی های را ( برخلاف مسیحیت) به آنها می دهد.