حالا یک تیم تحقیقاتی از مایکروسافت می خواهد نمایشگرهای لمسی را وارد نسل جدیدشان بکند. آنها می گوید مدل های موجود در بازار تاخیری حدود ۱۰۰ میلی ثانیه به هنگام لمس دارند. بنابراین در عملکرد آنقدرها خوب عمل نمی کنند.

می توانید این تاخیر را هنگامی که انگشت را با سرعت روی نمایشگر حرکت می دهید ملاحظه کنید. مثلا هنگام نقاشی اگر انگشت را سریع روی نمایشگر بکشید می بینید که نمایشگر از انگشت شما عقب می افتد و تصویر با تاخیر روی نمایشگر ظاهر می شود. بنابراین ۱۰۰ میلی ثانیه تاخیر بزرگی است.

تیم مایکروسافت تاخیرهای متفاوتی را بررسی کرده و در نهایت به این نتیجه رسیده که ۱ میلی ثانیه زمان مناسب برای تاخیر در نمایشگرهای لمسی است. حالا آنها به دنبال رسیدن به این رکورد هستند تا نمایشگرهای لمسی تولید کنند که تاخیری معادل ۱ میلی ثانیه داشته باشند.
منبع: نارنجی