تصاویر زیبا از گردشگرانی که سوار بر قایق از میان درختان در دریاچه لیانگ‌هو در پارک تالابی سان‌وان در یانگ‌ژو در ایالت شرقی جیانگ‌سوی چین می‌گذرند.

تصاویر زیبا از گردشگرانی که سوار بر قایق از میان درختان در دریاچه لیانگ‌هو در پارک تالابی سان‌وان در یانگ‌ژو در ایالت شرقی جیانگ‌سوی چین می‌گذرند.

 

 

 

کد خبر: 894491