به گزارش افکارنیوز،

 بر اساس مطالعه‌ای که به تازگی صورت گرفته خوشبین‌ترین افراد دارای خواب بهتری هستند.

اخبار اجتماعیرزابلا هرناندز، عضو این گروه تحقیقاتی، در این رابطه می‌گوید: «مطالعات نشان داد ارتباط قابل توجهی بین خوشبینی و خصایص گوناگون خواب وجود دارد.»

میزان خوشبینی و مثبت‌اندیشی شرکت‌کنندگان این مطالعه با استفاده از یک نظرسنجی ده گزینه‌ای برآورد شد. امتیاز شرکت‌کنندگان از ۶ (کمترین میزان خوشبینی) تا ۳۰ (بیشترین میزان خوشبینی) داده شد. شرکت‌کنندگان هر پنج روز یک‌بار در مورد کیفیت خواب و طول مدت خواب‌شان طی ماه قبل گزارش می‌دادند.

براساس نتایج به دست آمده از این مطالعه مشخص شد با افزایش میزان امتیاز خوشبینی شرکت‌کنندگان، احتمال گزارش آن‌ها در مورد داشتن خواب بهتر ۷۸ درصد بیشتر می‌شد. همچنین افرادی که دارای میزان خوشبینی بیشتری بودند خواب کافی ۶ تا ۹ ساعت در شب را داشتند و نبود علائم بیخوابی در آن‌ها ۷۴ درصد بیشتر بود.