به گزارش افکارنیوز،

حسن پسندیده سرپرست دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست  با اشاره به مدیریت پسماند‌های صنعتی و خانگی در استان قزوین اظهار کرد: در سایت پردازش محمد آباد استان قزوین روزانه حدود ۵۵۰ تا ۶۵۰ تن پسماند وارد می‌شود، این در صورتی است که ظرفیت اصلی این سایت روزانه ۲۵۰ تن است.

اخبار اجتماعیبه گفته پسندیده اگر بیش از ظرفیت  سایت پسماند وارد شود مشکلاتی از جمله افزایش عوارض زیست محیطی، تولید شیرابه و... به وجود می‌آورد.

او با اشاره به این که سایت پردازش محمد آباد هنوز تکمیل نشده است، افزود: تاسیسات و تکنولوژی طراحی شده برای سایت هنوز کامل نشده است، به همین دلیل کمپوستی که تولید می‌شود دارای استاندار‌های زیست محیطی و کشاورزی نیست و قابلیت استفاده ندارد.

سرپرست دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست با بیان این که اولویت اصلی اداره کل محیط زیست استان قزوین مدیریت پسماند‌های صنعتی است، گفت: در گذشته مقادیر بسیار زیادی از انواع پسماند‌های شیمیایی، صنعتی، بیمارستانی وخطرناک از استان‌های مختلف وارد استان قزوین می‌شد و در مجموعه محمد آباد بدون انجام فعل و انفعالات تکنولوژیکی دفن می‌شدند، اما از ابتدای سال ۹۷ براساس تصمیمات کارگروه مدیریت پسماند استان قزوین دفن این پسماند‌ها ممنوع اعلام شد.