به گزارش افکارنیوز،

علی امام مدیرعامل شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه( مترو ) درباره جزئیات ایستگاه مترو امام حسین (ع) خط ۶ اظهار کرد: در حال حاضر این ایستگاه مراحل پایانی کار خود را طی می‌کند.

اخبار اجتماعی-مدیرعامل شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه (مترو) با بیان اینکه این ایستگاه بیش از ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است، گفت: امیدواریم بتوانیم طی یک ماه آینده، ایستگاه امام حسین (ع) را وارد مدار بهره‌برداری کنیم.

وی بیان کرد: این ایستگاه نیز یک ایستگاه تقاطعی با خط ۲ مترو تهران است.

گفتنی است؛ مسیر خط شش مترو تهران از بزرگراه دولت آباد (جنوب شرق تهران) تا شهرک کن (شمال غرب تهران) به‌طول حدود ۳۱ کیلومتر با ۲۷ ایستگاه است که عملیات اجرایی توسعه جنوبی خط ۶ تا حرم عبدالعظیم به‌طول حدود ۶ کیلومتر با ۴ ایستگاه در حال انجام است.

همچنین در حال حاضر حدود ۹ کیلومتر از این خط با ۳ ایستگاه دولت آباد، بعث و میدان شهدا در حال فعالیت است.علی امام مدیرعامل شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه(مترو) درباره جزئیات ایستگاه مترو امام حسین (ع) خط ۶ اظهار کرد: در حال حاضر این ایستگاه مراحل پایانی کار خود را طی می‌کند.

مدیرعامل شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه (مترو) با بیان اینکه این ایستگاه بیش از ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است، گفت: امیدواریم بتوانیم طی یک ماه آینده، ایستگاه امام حسین (ع) را وارد مدار بهره‌برداری کنیم.

وی بیان کرد: این ایستگاه نیز یک ایستگاه تقاطعی با خط ۲ مترو تهران است.

گفتنی است؛ مسیر خط شش مترو تهران از بزرگراه دولت آباد (جنوب شرق تهران) تا شهرک کن (شمال غرب تهران) به‌طول حدود ۳۱ کیلومتر با ۲۷ ایستگاه است که عملیات اجرایی توسعه جنوبی خط ۶ تا حرم عبدالعظیم به‌طول حدود ۶ کیلومتر با ۴ ایستگاه در حال انجام است.

همچنین در حال حاضر حدود ۹ کیلومتر از این خط با ۳ ایستگاه دولت آباد، بعث و میدان شهدا در حال فعالیت است.

علی امام مدیرعامل شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه(مترو) درباره جزئیات ایستگاه مترو امام حسین (ع) خط ۶ اظهار کرد: در حال حاضر این ایستگاه مراحل پایانی کار خود را طی می‌کند.

مدیرعامل شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه (مترو) با بیان اینکه این ایستگاه بیش از ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است، گفت: امیدواریم بتوانیم طی یک ماه آینده، ایستگاه امام حسین (ع) را وارد مدار بهره‌برداری کنیم.

وی بیان کرد: این ایستگاه نیز یک ایستگاه تقاطعی با خط ۲ مترو تهران است.

​گفتنی است؛ مسیر خط شش مترو تهران از بزرگراه دولت آباد (جنوب شرق تهران) تا شهرک کن (شمال غرب تهران) به‌طول حدود ۳۱ کیلومتر با ۲۷ ایستگاه است که عملیات اجرایی توسعه جنوبی خط ۶ تا حرم عبدالعظیم به‌طول حدود ۶ کیلومتر با ۴ ایستگاه در حال انجام است.

همچنین در حال حاضر حدود ۹ کیلومتر از این خط با ۳ ایستگاه دولت آباد، بعث و میدان شهدا در حال فعالیت است.