به گزارش افکارنیوز،

شهاب الدین منتظمی مدیر کل دفتر حفاظت و حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست در رابطه با برنامه عمل حفاظت ازخرس قهوه‌ای اظهار کرد: برنامه عمل حفاظت از خرس قهوه‌ای تدوین و به استان‌ها نیز ارسال شده است. 

اخبار اجتماعیاو افزود: هم اکنون سازمان حفاظت محیط زیست در حال نظام‌مند کردن پایش‌ حیات وحش و گونه خرس قهوه‌ای است.

مدیرکل دفتر حفاظت و حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست گفت: در برنامه حفاظت از خرس قهوه‌ای به تعارضات، حفاظت از مناطق چهارگانه و نواحی تعیین شده برای پایش اشاره شده است.

به گفته منتظمی، هم اکنون بازخورد این برنامه در استان‌ها در حال جمع آوری است تا مشکلات و ایرادات این برنامه مشخص شود.

او افزود: باید دید که آیا استان‌ها برنامه حفاظت از خرس قهوه‌ای را به خوبی اجرا کرده‌اند یا خیر و بازخورد این برنامه به چه شکل بوده است.

مدیرکل دفتر حفاظت و حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: سرشماری گونه‌هایی مانند خرس قهوه‌ای به صورت چشمی و بر مبنای مشاهدات انجام می‌شود و نتیجه گیری آن زمان بر و نیازمند بررسی بیشتر است.