به گزارش افکارنیوز،

علی امام مدیرعامل شرکت راه آهن شهری تهران و حومه ( مترو )درباره کاربرد سیستم سیگنالینگ در خطوط مترو اظهار کرد: هیچ بخشی از مترو و خطوط آن، بدون سیستم سیگنالینگ افتتاح نمی‌شود، چرا که سیستم حفاظت اتوماتیک قطار است.

اخبار اجتماعیاو با بیان اینکه سیستم سیگنالینگ حرکت قطار‌ها را کنترل می‌کند، افزود: این سیستم نشان می‌دهد که قطار در کجا متوقف شده است و در صورت بروز مشکل برای قطار، حتی اگر خود راهبر هم بخواهد آن را حرکت دهد، حرکت نمی‌کند.

مدیرعامل شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) بیان کرد: سیستم سیگنالینگ اجازه نمی‌دهد که قطار از سرعت مجاز خود بیشتر حرکت کند و خطای انسانی را به صفر می‌رساند و ایمنی کامل را ایجاد می‌کند.

امام گفت: سیگنالینگ یکی از خط قرمز‌های ما به هنگام افتتاح‌ خطوط مترو است.