به گزارش افکارنیوز،

مهدی داوری مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهر تهران به بهانه انتصاب رئیس جدید دانشگاه علمی و کاربردی شهرداری تهران گفت: این دانشگاه از سال 1383 فعالیت خود را آغاز کرده بود.

اخبار اجتماعی-وی افزود: با تغییراتی که در چارت شهرداری تهران و همچنین ساختاریهای برخی معاونتها ایجاد شد مقرر شد تا برخی رشته‌ها به رشته‌های پیشین این دانشگاه اضافه شود.

داوری گفت: از این رو رشته‌های مرتبط با مدیریت خدمات شهری و همچنین رشته‌های مرتبط با حوزه مدیریت بحران به این دانشگاه اضافه شد و فعالیت آن وسعت بیشتری پیدا کرد.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهر تهران درخصوص مسؤولیت اداره این دانشگاه نیز گفت: این دانشگاه به طور کلی زیر مجموعه دانشگاه علمی و کاربردی است اما معاونت پشتیبانی کننده از آن معاونت خدمات شهری است.

وی افزود: البته سرفصل‌های مربوط به رشته‌های تدریس شده در این دانشگاه با هماهنگی و همکاری سازمان آتش نشانی تهیه و تنظیم می‌شود و همکاران قدیمی و نخبه ما در این دانشگاه تدریس دارند.