به گزارش افکارنیوز،

زهرا نژاد بهرام رئیس کمیته معماری و شهرسازی شورای شهر تهران درباره اهمیت نقشه برداری ساختمان در نظام مهندسی کشور گفت: شهر تهران بر روی گسل قرار گرفته است، به همین دلیل پایتخت همواره به نقشه‌برداری مداوم نیاز دارد.

اخبار اجتماعی- او با اشاره به مخاطرات طبیعی موجود در پایتخت افزود: تهران همواره با پدیده سیل، زلزله و فرونشست زمین هرو‌به‌رو است و این مخاطره‌ها موجب توجه بیشتر به اهمیت بالای نقشه برداری در پایتخت و جای‎‌گذاری صحیح ساخنمان‌ها می‌شود.

رئیس کمیته معماری و شهرسازی شورای شهر تهران با بیان اینکه در پایتخت با مشکل ایمنی ساختمان مواجه هستیم، گفت: به همین دلیل باید در نظام مهندسی کشور به موضوع نقشه‌برداری توجه ویژ‌ه‌ شود و نکته قابل تأمل این است که تا به امروز به ایمنی و جانمایی زیرساخت‌ها اهمیتی داده نشده و یا کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

نژادبهرام تأکید کرد: باید دید که گره کار کجاست که نمی‌توانیم ظرفیت‌های موجود را فعال کنیم، من از کارشناسان در این حوزه می‌خواهم که برای حل این مشکل اگر نیاز به تهیه لایحه و یا طرحی است، آن را به شورا اعلام کنند، زیرا کارکرد ما در شورای شهر تهران در همین حوزه است.

او با اشاره به اهمیت نقشه برداری در اصول ایمنی ساخت و ساز افزود: نقشه‌برداری مهمترین اصل ساخت و ساز در پایتخت است، زیرا نقشه‌برداری جانمایی ساختمان را انجام می‌دهد و به علت آن که نقشه راهی در این مسیر وجود ندارد، بیشتر ساخت و ساز‌های ما روی گسلانجام می‌شود.

رئیس کمیته معماری و شهرسازی شورای شهر تهران تأکید کرد: چگونه می‌توانیم از توسعه شهری صحبت کنیم، وقتی اصول ایمنی آن رعایت نمی‌شود. باید به این نکته توجه داشت که شهر تهران به علت ویژگی‌های جغرافیایی همواره با مخاطراتی چون سیل، زلزله و فرونشست زمینمواجه است.