به گزارش افکارنیوز،

 بر اساس گزارش عملکرد درآمد و هزینه‌های شهرداری تهران در 4 ماه نخست سال جاری هزینه‌های دفتر شهردار تهران افزایش یافته است. 

اخبار اجتماعی- اعتبار ابلاغی دفتر شهردار 207، عملکرد 4 ماهه نقد 148، درصد عملکرد نسبت به اعتبارات سالانه 71، درصد عملکرد نسبت به اعتبارات 4 ماهه 214 بوده است. 

همچنین گزارش عملکرد روابط عمومی اعتبار ابلاغی 14، عملکرد 4 ماهه نقد یک، درصد عملکرد نسبت به اعتبارات سالانه 7 و درصد عملکرد نسبت به اعتبارات 4 ماهه 21 بوده است. 

حسن رسولی عضو شورای شهر تهران نسبت به افزایش هزینه‌ها در روابط عمومی شهرداری و دفتر شهردار در 4 ماهه نخست هشدا و خواستار مراقبت بیشتر شد. 

محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران هم گفت: هزینه‌های دفتر شهردار ویژه رشد کرده است.