همزمان با شب اول محرم گروه نفحات بمنظور ترویج مفاهیم اسلامی یک پک عاشورایی که شامل آویز آیینه ماشین با طرح امام حسین (ع) و یک شاخه گل بود را در بلوار اندرزگو تهران به مردم هدیه دادند.

کد خبر: 897458