به گزارش افکارنیوز،

شاپور رستمی معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران و جمعی از مدیران و کارشناسان امور مناطق صبح امروز با پاسخگویی به تماس های مردمی در سامانه 1888، به صورت مستقیم مشکلات مردم را رصد کردند.

اخبار اجتماعی وی گفت: در این جلسات شاهد بودیم که پرسنل زحمتکش شهرداری تهران مشتاق هستند که مشکلات مردم را به مدیران مافوق خود اعلام کنند. این مسئله بیانگر این است که مدیران باید ارتباط خود را با مجموعه تحت مدیریتشان بیشتر و بهتر کنند.

وی ادامه داد: مدیران باید ارزشی را که برای مردم قائل هستند برای پرسنل خود نیز در نظر بگیرند تا رضایتمندی کارکنان مجموعه خود را فراهم آورند زیرا اگر مدیری نتواند رضایت کارکنان را جلب کند قطعاً در فراهم کردن رضایتمندی برای مردم نیز کارآمد نخواهد بود.

به گفته رستمی؛ از همین امروز مسائل مطرح شده مردم در تماس ها، پیگیری خواهد شد.

وی با بیان اینکه اغلب مواردی که در تماس با سامانه 1888 عنوان می شود مربوط به مسائل خدمات شهری است، اظهار داشت: بررسی ها نشان می دهد که درخواست ها در حوزه خدمات شهری نسبت به سال گذشته بیشتر شده و این مسئله نشان از این دارد که شهرداری های مناطق و نواحی باید عزم خود را برای حل مسائل و مشکلات روزانه مردم جزم کنند.

معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران با اشاره به لزوم پیگیری درخواست های مردم گفت: فراوانی موضوعات، مشکلات و خواسته های مردم باید به معاونت امور مناطق گزارش شود تا از شهرداری های مناطق بخواهیم برای حل و پیگیری این مشکلات ورود پیدا کنند. اگر هماهنگی بین بخشی و رضایتمندی سیستمی ایجاد شود بسیاری از مسائل و مشکلات مردم قابل حل خواهند بود.

رستمی در پایان خاطرنشان کرد: مشکلات و درخواست هایی که جنبه اجرایی، عملیاتی و خدمات شهری دارند در کوتاه ترین زمان بررسی و اجرا می شوند اما مسائل و مشکلات حقوقی، کارشناسی و مدیریتی کمی نیاز به زمان دارند و سعی می کنیم طی یک زمان بندی مناسب این مسائل نیز پیگیری شود.

در جلسه امروز از حدود 216 تماس دریافتی از مناطق 22 گانه تهران، موضوعات سد معبر و دستفروشان بیشترین فراوانی را در میان تماس های شهروندان داشتند. 

فضای سبز دومین موضوع مطرح شده توسط شهروندان بوده که تعداد زیادی از تماس ها را به خود اختصاص داد.

نظافت و شستشوی معابر، مخازن زباله اعم از نصب و جانمایی و شستشوی آن ها، مشکلات پروانه ساخت و فرایند صدور پروانه ساختمان و معضلات دفاتر خدمات الکترونیک، مزاحمت های صنفی و آلودگی های صوتی و محیطی دیگر مسائل مطرح شده توسط شهروندان در جلسه امروز بودند.