به گزارش افکارنیوز،

کوروش فرزین، معاون بیمه سلامت ایرانیان وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به این که حقوق پزشکان تابعی از عملکرد نیست، اظهار داشت: حقوق پزشکان بر اساس سابقه و سنوات و قوانین مشخص می‌شود، در حالی که کارانه بر اساس فعالیت‌های انجام شده در بیمارستان معین می‌شود.

اخبار اجتماعیمعاون بیمه سلامت ایرانیان وزارت بهداشت افزود: کارانه پزشکانی که در مراکز درمانی مختلف خدمات ارائه می‌دهند، در وزارت بهداشت سقف مشخصی دارد.

وی اضافه کرد: شایسته است که تعرفه‌های خدمات درمانی در کشور به سمت مبالغ واقعی سوق پیدا کنند.

فرزین تصریح کرد: هزینه‌های تمام شده بسیاری از ویزیت‌های سرپایی و بستری در مراکز درمانی مختلف با تعرفه‌های امروزی فاصله دارند.

وی با بیان این که بیمه سلامت در ویزیت سرپایی با پزشک قرارداد مستقیم عقد می‌کند، توضیح داد: بیمه سلامت در بیمارستان‌ها با پزشک قرارداد مستقیم نمی‌بندد.

معاون بیمه سلامت ایرانیان وزارت بهداشت تاکید داشت: حدود ۶۰ درصد از هزینه‌های بیمه سلامت به حوزه بستری مربوط می‌شود.

وی افزود: ۸۰ درصد از هزینه‌های بستری به بیمارستان‌های دولتی اختصاص دارند.

فرزین ادامه داد: بعد از اجرای طرح تحول سلامت در کشور مردم حدود ۱۰ درصد حق فرانشیز به بیمارستان پرداخت می‌کنند.

وی اضافه کرد: بر اساس قانون بیمه همگانی تعرفه باید بر اساس قیمت واقعی طراحی و تعیین شود.

معاون بیمه سلامت ایرانیان وزارت بهداشت افزود: در حال حاضر ما بر اساس عملکرد و درآمدی که داریم اعتبار خود را تخمین می‌زنیم و میزان رشد تعرفه‌ها را مشخص می‌کنیم.

وی با اشاره به این که هر کس به تناسب بضاعت خود باید به صندوق بیمه‌ای پول پرداخت کند، عنوان کرد: دریافت تعرفه‌های بیمه‌ای همیشه باید به گونه‌ای باشد که از افراد دارا به افراد ندار برسد.

فرزین با اشاره به حضور ۴۰ میلیون نفری جمعیت ایران در بیمه سلامت ، تصریح کرد: در حال حاضر دولت تعرفه حدود ۳۰ میلیون ایرانی تحت پوشش بیمه سلامت را پرداخت می‌کند.

معاون بیمه سلامت ایرانیان وزارت بهداشت ادامه داد: اگر بیمه‌ها تامین نباشند، نمی‌توانند به تعهدات خود عمل کنند.

وی با بیان این که بیمه یک صنعت است، عنوان کرد: بیمه‌ها باید با اقدامات مختلف در سطح کشور درآمد‌های متعددی را برای خود کسب کنند.

فرزین تصریح کرد: بیمه‌ها در کشور هنوز به صنعت مبدل نشده اند و فقط به عنوان یک واسطه در میان پرداخت کننده و دریافت کننده پول ایفای نقش می‌کنند.