به گزارش افکارنیوز،

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

اخبار اجتماعی- «شایسته ترین مردمی که مورد غبطه قرار می گیرد کسی است که برای کار خیر سبقت می گیرد.». «امام علی (ع) »
۵ سپتامبر روز جهانی خیریه ، فرصتی برای یاد آوردن این موضوع است که گسترش روحیه خیر عمومی و تلاش جمعی ضرورت امروز جامعه است. این تلاش هدفمند که با فداکاری شهروندان و مسئولیت پذیری کارگزاران معنا می یابد  راه بی بدیل مقابله با چالش هایی است که بر  سر راه توسعه ی رفاه و امنیت یک کشور وجود دارد. هرگونه تلاش خیر محور شهروندان برای بهبود وضعیت جامعه ، به ویژه در بخش های  مختلف اجتماعی حمایتی و حرکت به سمت شکل گیری جنبش خیرین در حوزه مهارت افزایی سرمایه ای اجتماعی است که در سایه ی اعتماد بین کنشگران مختلف یک جامعه شکل می گیرد. 
نباید فراموش کرد که یکی از دلایل مقاومت ملی ما در برابر آثار و فشارهای تحریم، وجود این روحیه ی فداکاری و خیرافزایی در جامعه است، با تکیه بر این روحیه است که می توان از چنین بزنگاه هایی با سربلندی و افتخار عبور کرد .
باور دارم که کنشگری خیر محور محل تلاقی رشد معنوی فردی ، ارتقا سلامت روانی ، تقویت روحیه جمعی ، توسعه اقتصادی اجتماعی و کاهش فقر است بر همین اساس ماموریت مهم این وزارتخانه به ویژه در سازمان بهزیستی تسهیل فعالیت موسسات خیریه و خیرین ، روان سازی فرایند صدور مجوز تاسیس فعالیت آنها و شفافیت در ارتباط ساختارمند آنها با ساختار های اجرایی است که در این مسیر اقدامات بسیار خوبی نیز انجام گرفته است که باید با جدیت ادامه یابد .