به گزارش افکارنیوز،

زهرا نژاد بهرام رئیس کمیته معماری و شهرسازی شورای شهر تهران درباره جزئیات طرح تفصیلی منطقه ۲۲ و مباحث مطرح شده پیرامون این موضوع که شهرداری منطقه بدون آن‌که طرح تفصیلی خود را به شورای شهر تهران ارائه و مصوب آن را اخذ کند به شورای عالی معماری و شهرسازی ارسال کرده است، گفت: این نکته‌ای که پیش آمده واقعیت دارد و شهرداری منطقه ۲۲ بدون آن‌که طرح تفصیلی را به شورای شهر تهران ارائه کند آن‌را به شورای عالی معماری و شهرسازی ارسال کرده است.

اخبار اجتماعی- رئیس کمیته معماری و شهرسازی شورای شهر تهران، ادامه داد: اما شورای عالی معماری و شهرسازی پس از تصویب کلیات طرح ، آن را جهت رفع برخی از ایرادات و جلب نظر شورای شهر تهران به شهرداری منطقه ارجاع داده است.

او در پاسخ به این سئوال که آیا موضوع نامه نگاری اعضاء شورای شهر تهران و شخص رئیس شورا و بی جواب ماندن نامه صحت از سوی شهرداری منطقه صحت دارد، تصریح کرد: تمام نامه‌نگاری‌ها برای قبل از زمانی بود که طرح تفصیلی از سوی کمیسیون عالی معماری و شهرسازی به شهرداری منطقه ۲۲ ارجاع داده شود.

رئیس کمیته معماری و شهرسازی شورای شهر تهران در توضیح چرایی ارسال نشدن طرح تفصیلی منطقه ۲۲ به شورای شهر تهران گفت: به نظر من سهل انگاری اتفاق افتاد و نکته قابل تامل این است که در تمام جلسه های هماهنگی جهت تدوین طرح تقصیلی منطقه 22 اعضای شورای شهر و کمیسیون ماده 5 حضور داشتند و ارسال نشدن این طرح در حالی که اعضا شورا و کمیسیون ماده 5 حضور داشتند به نوعی فراموش‌کاری بود.

نژاد بهرام افزود: اصل اقدام بر این بود که طرح تفصیلی منطقه ۲۲ تهران ابتدا در شورای شهر تهران به تصویب برسد و سپس به شورای عالی معماری و شهرسازی ارسال شود.

رئیس کمیته معماری و شهرسازی شورای شهر تهران خاطر نشان کرد: اعضاء شورا و کمیسیون ماده 5 در تمام مراحل تهیه و تدوین طرح تفصیلی منطقه ۲۲ حضور داشتند و بسیاری از بند های این طرح نیز با نظر اعضاء شورای شهر تهران در طرح گنجانده شده است و باید به این نکته توجه لازم می شد که طرح پیش از ارائه به شورای شهر تهران به شورای عالی معماری و شهرسازی ارسال نمی شد.

نژادبهرام افزود: در حال حاضر طرح تفصیلی پس از ارسال به کمیسیون عالی معماری و شهرسازی به شهرداری منطقه ارجاع داده شده است تا با تغییر در برخی از بند‌های آن در نهایت به شورای شهر تهران ارائه شود.

رئیس کمیته معماری و شهرسازی شورای شهر تهران با تأکید بر این نکته که در حال حاضر موضوع حل شده است، تصریح کرد: پس از تصویب کلیات طرح تفصیلی منطقه ۲۲ تهران در شورای عالی معماری و شهرسازی برای رفع برخی از ایرادات به شهرداری منطقه ارجاع داده شده است و پس از رفع ایرادات به صحن شورای شهر تهران ارائه می شود.

نژاد بهرام تاکید کرد: به عقیده من مشکل به وجود آمده حل شده  است.

او در پاسخ به این سوال که موضوعات مورد بحث و ایراد شورای عالی معماری و شهرسازی در چه بندهای از طرح تفصیلی بوده است؟ گفت: اطلاع دقیقی از بند‌های مورد ایراد شورای عالی معماری و شهرسازی ندارم و تنها پیوست نامه را مطالعه کردم.

قبل تر محمد سالاری رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهرسازی شورای شهر تهران در نشست خبری خود با اصحاب رسانه گفت: شهرداری منطقه ۲۲ طرح تفصیلی خود را بدون تصویب در شورای شهر تهران به شورای عالی معماری و شهرسازی ارسال کرده و در این باره به هیچ یک از نامه‌های من و رئیس شورای شهر تهران نیز پاسخ نداده است.