سید نواب حسینی منش،‌ مدیر عامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران درباره معاینه فنی خودروهای حمل زباله و پسماند اظهار داشت: صحبت‌هایی که شهربانو امانی عضو شورای شهر تهران درباره معاینه فنی این خودروها اعلام کرده‌اند کاملا صحیح است و ما اقداماتی را جهت رفع این مشکل در دستور کار قرار داده و آغاز کرده‌ایم.

اخبار اجتماعی-مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران افزود: بیش از 4 ماه است که موضوع معاینه فنی خودروهای حمل زباله و پسماند به صورت ویژه در نظر گرفته شده که این مسأله بعد از سر و سامان دادن به اتوبوس‌های شرک واحد بوده است.

حسینی‌منش ادامه داد: تعداد زیادی از خودروهای پسماند امکان اخذ معاینه فنی را ندارند و شهردار و معاونین آن این مسأله را در دستور کار قرار داده تا صورت وضعیت این خودروها زیر ذره‌بین باشد.

حسینی‌منش گفت: در صحبت‌هایی که با مدیر عامل پسماند داشتم وی قول مساعد داده در اسرع وقت این خودورها را فراخوان و آن دسته از خودروها که برای معاینه فنی به مراکز مراجعه نکرده‌اند اقدام کنند.

مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران اعلام کرد:همچنین خودروهایی که برای معاینه فنی مراجعه کرده و نتوانسته‌اند نمره قبولی بگیرند باید جهت رفع ایرادات اقدام کنند چرا که در تجدید قراردادهای امسال این موضوع مدنظر قرار داشته و ممکن است اصلاً با آنها قراردادی بسته نشود.

وی گفت: در صورت عدم اخذ معاینه فنی، صورت وضعیت این خودروها تائید نخواهد شد البته باید توجه داشت بسیاری از این خودروها به دلیل اینکه به شدت فرسوده‌اند و یا تغییر کاربری داده‌اند باید به صورت کامل حذف و خودروی دیگری جایگزین آن شود.

مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران گفت: خودروهای حمل زباله جزو اموال شهرداری نیست و مربوط به پیمانکاران بوده که امسال قطعاً آنها را سر و سامان می‌دهیم.

شهربانو امانی عضو شورای شهر ت هران مدتی پیش اعلام کرد: 50 درصد خودروها و کامیون های حمل زبانه فاقد معاینه فنی است و این خودروها نقش زیادی در ایجاد آلودگی هوای تهران دارند.