به گزارش افکارنیوز،

شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد 54 قرار دارد و هوا سالم است. همچنین طی 24 ساعت گذشته میانگین این شاخص بر روی عدد 56 قرار داشته و هوا سالم بود. 

اخبار اجتماعی-تهران از ابتدای سال 25 روز هوای پاک، 127 روز هوای سالم، 24 روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس و یک روز ناسالم برای همه افراد داشته است.

کیفیت هوا در سال گذشته به صورتی بود که پایتخت 8 روز دارای هوای پاک، 142 روز هوای سالم و 27 روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس داشت. 

همچنین بر اساس پیش بینی‌های انجام شده ادامه کاهش دمای هوا ادامه خواهد داشت.