به گزارش افکارنیوز،

محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور در همایش طرح یاری گران زندگی اظهار کرد: دولت با جدیت تمام از دستگاه‌های مبارزه با مواد مخدر حمایت می‌کند.

اخبار اجتماعیاو افزود: ستاد مبارزه با موادمخدر زمانی در اقدامات خود موفق می‌شود که تمام دستگاه‌ها و ارگان‌ها را به سمت خود بکشاند.

واعظی با بیان اینکه تمام دستگاه‌ها نیز به دنبال سهیم شدن در مبارزه با مواد مخدر هستند، بیان کرد: شاهد کاهش سن اعتیاد هستیم و بانوان که ارکان اصلی خانواده محسوب می‌شوند به این کار روی آورده اند و این موضوع در حال افزایش است.

رئیس دفتر ریاست جمهور تصریح کرد: وزارت‌‌خانه‌های آموزش و پروش، علوم و تحقیقات، صمت نیز باید مانند ستاد مبارزه با مواد مخدر ستادی را در این زمینه تشکیل دهند، چرا که این موضوع در تمام اقشار گسترش یافته است.