به گزارش افکارنیوز،حجتالاسلام فخرالدین صابری در گفتوگو بافارس اظهار داشت: در حال حاضر اسامی ۳۱ پیامبر مدفون در ایران جمعآوری شده است که با جمعآوری نهایی مستندات، اطلاعات آنها به صورت کتاب منتشر خواهد شد.

وی در ادامه افزود: انتشار کتاب مستندات این پیامبران در سال ۹۱ انجام خواهد شد.

دبیر ستاد بقاع متبرکه و گردشگری مذهبی تأکید کرد: اظهار نظر درباره صحت و سقم اطلاعات مربوط به پیامبران در حوزه اطلاعات هر کسی نیست بلکه باید فرد، عالم به علم " انساب " باشد علمی که حتی در حوزه‌های علمیه هم تدریس نمی‌شود اما خوشبختانه مدیرعامل مؤسسه دایرةالمعارف بقاع متبرکه، متخصص این علم است و یافته‌های مربوط به این پیامبران نیازمند تأیید ایشان است.

به گزارش خبرگزاری فارس طبق اطلاعاتی که هنوز مستند نیست از مجموع ۱۲۴ هزار پیامبر حدود ۳۱ پیامبر در ایران دفن شده‌اند که تعدادی از آن‌ها شامل " سیم و لام " در سمنان، " خالد بن سنان عبسی " در گلستان، " یوشع " در اصفهان، " حیقوق " در تویسرکان، " حجی " در همدان، " قیدار " در زنجان، " اشموئیل " در ساوه، " دانیال نبی " در خوزستان، " شعیب نبی " در خوزستان، " باحزقیل " در دزفول، " روبین " در میامی، " جرجیس " در شوشتر، " یونس " در گناباد، " یعقوب " در گرگان، " ابراهیم خلیل " در سوسنگرد، " اسحاق و اسماعیل " در جاده دزفول، " صالح پیامبر " در شوشتر، " ایوب " در بجنورد و… است.