به گزارش افکارنیوز به نقل از جدول پیش بینی سازمان مذكور، طی روزهای دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه هفته جاری نشان می دهد، استانهای آذربایجان شرقی، غربی، اردبیل، اصفهان، البرز، ایلام، تهران، چهارمحال و بختیاری، خراسانها، خوزستان، زنجان، سمنان، قزوین، قم، كهگیلویه و بویراحمد، كرمانشاه، كردستان، گلستان، گیلان، لرستان، مازندران، مركزی، همدان و یزد در این ایام از بارش باران یا برف برخوردار می شوند.

بر طبق این جدول هموطنان در استانهای آذبایجان شرقی، غربی و اردبیل دارای شرایطی مشابه و در روزهای دوشنبه و چهارشنبه گاهی بارش باران و برف را خواهند داشت.

آسمان اصفهان سه شنبه و چهارشنبه هفته جاری بارش پراکنده دارد و در البرز دوشنبه بارش پراکنده وجود دارد و روز چهارشنبه گاهی باران و برف را البرزنشینان مشاهده خواهند کرد.

استان ایلام روزهای سه شنبه و چهارشنبه بارش پراکنده خواهد داشت.

آسمان استان تهران ضمن این که روز دوشنبه بارش پراکنده دارد در روز چهارشنبه گاهی بارش باران و برف را خواهد داشت.

چهارمحال و بختیاری روزهای سه شنبه و چهارشنبه با آسمانی بارانی و برفی مواجه خواهد شد، در خراسان های شمالی و رضوی برای روزهای دوشنبه، سه شنبه و چهار شنبه پیش بینی برف و باران شده و در خراسان جنوبی نیز شاهد بارش پراکنده در روزهای سه شنبه و چهارشنبه خواهیم بود.

استان خوزستان روزهای سه شنبه و چهارشنبه با آسمانی که بارش پراکنده دارد، مواجه است و هموطنان در استان زنجان در روزهای دوشنبه و چهارشنبه بارش برف و باران را به نظاره می نشینند.

آسمان استان سمنان در روزهای دوشنبه و چهارشنبه بارش پراکنده دارد و در قزوین نیز روز دوشنبه بارش پراکنده و چهارشنبه باران و برف را مشاهده خواهیم کرد، در عین حال استان قم روز چهاشنبه در پاره ای از نقاط بارش پراکنده دارد.

استان کردستان در غرب کشور نیز علاوه بر این که، هموطنان در روز دوشنبه بارش برف و باران را نظاره گر خواهند بود، در روز چهارشنبه نیز باران و برف را مشاهده خواهند کرد.

آسمان استان کرمانشاه برای روزهای دوشنبه و سه شنبه پیش بینی بارش پراکنده و در روز چهارشنبه احتمال بارش باران و برف وجود دارد.

استان کهگیلویه و بویراحمد نیز روزهای سه شنبه و چهارشنبه برف و باران خواهد داشت و در گلستان روز دوشنبه پاره ای نقاط باران و برف پیش بینی شده و سه شنبه شهرهای غربی این استان باران و برف خواهند داشت و در روز چهارشنبه گاهی بارش باران و برف احتمال دارد.

استان گیلان نیز از بعدازظهر دوشنبه باران و برف دارد و روز سه شنبه گاهی بارش باران و برف را هموطنان در این استان مشاهده خواهند کرد.

مازندران در روز دوشنبه در پاره ای نقاط باران دارد، روز چهارشنبه گاهی باران و برف را در آسمان این استان شاهد خواهیم بود.

استان مرکزی نیز در روزهای دوشنبه و سه شنبه بارش پراکنده دارد و برای چهارشنبه پیش بینی بارش شده که گاهی باران و برف خواهد بود.

همدان در طی سه روز یاد شده روزهای دوشنبه و سه شنبه بارش پراکنده و چهارشنبه گاهی باران و برف را خواهد داشت.

استان یزد نیز در شهرهای شمالی آن برای روز سه شنبه بارش پراکنده پیش بینی شده است.

آسمان بقیه نقاط كشور در روزهای مذكور بدون بارش خواهد بود و پدیده غالب این استانها آسمانهای ابری، وزش باد و در برخی مناطق گرد و خاك پیش بینی شده است.