به گزارش افکارنیوز به نقل از ایسنا، آن دسته از بیمهشدگان و مستمریبگیران صندوق تأمیناجتماعی که تاریخ اعتبار دفترچه درمانی آنها تا آخر اسفندماه و یا در ایام تعطیلات نوروزی به اتمام میرسد، حداکثر تا ۲۸ اسفندماه سالجاری فرصت دارند، برای تمدید دفترچه درمانی خود اقدام کنند.