در حالی که فرصت زیادی به آغاز سال تحصیلی باقی نمانده دانش‌آموزان به همراه والدین خود روانه فروشگاه های سطح شهر شدند و نوشت افزار مورد نیاز خود را تهیه می کنند..

کد خبر: 902463