به گزارش افکار نیوز ، برنا به نقل از تلگراف نوشت :بیش از ۸۰ درصد زنان و دختران انگلیسی که مورد آزار و اذیت جنسی قرار میگیرند، مراتب را به پلیس گزارش نمیکنند.

در تحقیقات انجام شده، تقریباً یک چهارم نمونه مورد مطالعه به طور مداوم مورد آزار جنسی قرار گرفته‌ بودند و ۲ سوم از آنان نیز شخص خاطی را می‌شناختند.

نزدیک به ۸۳ درصد از از این قربانیان نزد پلیس نرفتند و ۲۹ درصد از آنان حتی این موضوع را با خانواده و دوستانشان مطرح نکردند.

نزذیک به نیمی از این اشخاص از گفتن واقعیت شرم داشتند اما اکثر آنان در پیگیری جدی مراجع قضایی انگلیس تردید داشتند.

همچنین بیش از نیمی از هزار و ۶۰۹ نفر حاضر در این تحقیق معتقد بودند دستگاه‌های قضایی، رسانه‌ها و جامعه بریتانیا با قربانیان تجاوز جنسی همدردی نمی‌کنند.

" هالی داستین " مدیر ائتلاف " به خشونت علیه زنان پایان دهید " می‌گوید: نتایج مطالعات نشان می‌دهد خشونت‌های جنسی علیه دختران و زنان انگلیسی بیش از آن چه تصور می‌شد، روی می‌دهد و این که عدم گزارش دادن به پلیس نتایج زیانباری بر جامعه خواهد داشت.

شایان ذکر است، از هر ۱۰ تجاوز جنسی یک مورد توسط بازرسان پلیس انگلیس غیرجدی تلقی میشود.